KÖPVILLKOR och GDPR

 

GDPR – Baehring in Sweden AB

I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss.

 

VEM ANSVARAR FÖR HANTERINGEN AV DINA UPPGIFTER?

Baehring in Sweden AB (org nr 559102-4996) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskydds-förordning GDPR (EU 2016/679).

 

LAGLIG GRUND

GDPR föreskriver att all behandling av personuppgifter skall vila på laglig grund.

Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som är kund hos Baehring in Sweden AB.

 

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv lämnar till oss när du gör köp, beställningar, kontaktar vår kundtjänst, anmäler dig till kundkvällar, använder vår webbsida eller deltar i tävlingar.

Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker vår hemsida behandlar vi uppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet, samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik. Läs mer om hur vi hanterar cookies.

 

VAD ANVÄNDER VI UPPGIFTERNA TILL?

Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt köp, reklamationsärenden, byten och i övrigt ge dig god service samt även för marknads-föringsändamål.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Baehring in Sweden ABs marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, personalisering av innehåll på våra webbsidor, förbättring av våra tjänster, samt statistik och kundsegmenteringar.  Marknadsföringen kan också baseras på profileringar utifrån köpbeteende och annan användargenererad data.

Data kan också komma att användas för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga an-språk. Det kan till exempel innebära kontroller av misstänkt bedrägligt beteende.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Syfte: Administrera köp och marknadsföringsutskick.

Uppgifter: Namn, adress, telefon och email.

Laglig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse.

 

HANTERING AV KÖP

Syfte: Leverera en beställd/köpt produkt inklusive avisering om leverans, kunna göra identifikation, hantera betalningar, hantering av reklamationer och returer.

Uppgifter: Namn, adress, email, telefonnummer, orderinformation, detaljer kring köpet.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

 

MARKNADSFÖRING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Syfte: Visa relevanta produktrekommendationer, skicka direktmarknadsföring via elektroniska kanaler för kommunikation, t ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event.

Uppgifter: Namn, adress, email, telefonnummer, användande av webbsidor och andra digitala kanaler.

Laglig grund: Berättigat intresse.

 

KÖPDATA

Syfte: Statistik, riktad marknadsföring baserad på köpbeteende, utveckling av metoder, förbättring av tjänster, hantering av reklamationer och returer.

Uppgifter: Detaljer kring köpet.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal, berättigat intresse.

 

KLICKDATA

Syfte: Förbättra våra tjänster, statistik, riktad marknadsföring baserad på beteende.

Uppgifter: Öppning av och klick på länkar i nyhetsbrev och annan digital kommunikation.

Laglig grund: Berättigat intresse.

 

WEBBDATA

Syfte: Statistik, anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov, vidareutveckla och för-bättra webbplatsen, riktad marknadsföring baserad på beteende.

Uppgifter: IP-adress, cookies, besökshistorik, tekniska data om dina enheter.

Laglig grund: Berättigat intresse.

 

HANTERING AV KUNDTJÄNSTÄRENDEN

Syfte: Kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier). Utreda supportärenden och klagomål, göra identifikation.

Uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, personnummer, korrespondens, uppgifter om köp, tekniska uppgifter.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden, berättigat intresse.

 

VEM BEHANDLAR UPPGIFTERNA?

Din integritet är mycket viktig för oss. Vi ger därför inte ut dina uppgifter till tredje part och vi skulle aldrig sälja dina uppgifter.

Uppgifter kan dock behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som vi samarbetar med avseende IT-drift, betallösningar, redovisning, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa parter får inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som vi anger.

 

 

 

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Baehring in Sweden AB lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. För alla som hanterar och bearbetar personuppgifter är det viktigt att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett bra sätt. Vi använder oss därför av lämpliga tekniska lösningar och administrativa processer och rutiner för att förvalta och skydda de uppgifter vi samlar in. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

 

LAGRINGSTID

Uppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för fullgörande av lagmässiga krav, analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för.

 

DINA RÄTTIGHETER

REGISTERUTDRAG

Du kan kostnadsfritt, högst en gång per år, begära ett registerutdrag över vilka uppgifter Baehring in Sweden AB behandlar om dig. Registerutdraget skickas till dig inom en månad från det att begäran inkommit. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Begäran om registerutdrag skickas skriftligen och underskriven per post till:

Baehring in Sweden AB, Berga Allé 1, 254 52 Helsingborg

 

RÄTTELSE OCH RADERING

Baehring in Sweden AB ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Upptäcker du att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering, ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

RÄTT ATT BEGRÄNSA BEHANDLINGEN

Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller sam-tycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål. Du kan tacka nej till framtida utskick via email eller sms via avregistreringslänken som finns i varje utskick.

 

DATAPORTABILITET

Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till Baehring in Sweden AB överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

 

KLAGOMÅL

Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Baehring in Sweden AB

Berga Allé 1

254 52 Helsingborg

 1. ALLMÄN INFORMATION
 2. BESTÄLLNING & BEKRÄFTELSE
 3. BETALNING
 4. LEVERANS
 5. ÅNGERRÄTT
 6. RETUR
 7. REKLAMATION & FEL I VARA
 8. ÅTERBETALNING
 9. PERSONUPPGIFTER (PUL) OCH COOKIES
 10. FORCE MAJEURE
 11. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

 

 1. ALLMÄN INFORMATION

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller när du som konsument ("du") gör en beställning via baehring.se och därtill hörande sidor ("Webbplatsen"). Avtal ingås mellan dig och Baehring in Sweden AB, org.nr. 559102-4996, ("Baehring.se/"vi"/"oss"). Kontaktuppgifter och övrig information om Baehring.se hittar du på Webbplatsen. Villkoren är tillämpliga på alla avtal som du som konsument ingår med Baehring.se.

Samtliga priser på Webbplatsen är i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få beställa hos oss.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och färgavvikelser samt eventuell slutförsäljning. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella felaktiga priser före och efter att beställningen är behandlad. Eventuella rekommendationer är endast rekommendationer utifrån personliga uppfattningar. Vi arbetar för att våra foton skall vara så representativa som möjligt och överensstämma med verkligheten. Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från tredje man.

Alla försök till bedrägerier polisanmäls och Baehring.se förbehåller sig rätten att häva köpet om bedrägeri befaras. Alla varor förblir Baehring.se egendom intill dess att full betalning har kommit Baehring.se tillhanda.

Dina kontaktuppgifter kommer endast att ses och behandlas av Baehring.se och våra samarbetspartners. Dina kontaktuppgifter kommer aldrig säljas eller på annat vis spridas till tredje part utan ditt godkännande.

Alla varor som saluförs och presenteras i nätbutiken finns inne på lager (om inget annat anges). Lagerstatus uppdateras löpande, och vi reserverar oss för mindre avvikelser.

Kampanjer och erbjudanden som vi har på Webbplatsen kan skilja sig åt från fysiska butiker där produkterna marknadsförs.

Webbplatsen och dess innehåll ägs av oss eller våra samarbetspartners. Informationen är skyddad bl.a. genom immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Det innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan att vi först skriftligen godkänt detta.

 1. BESTÄLLNING & BEKRÄFTELSE

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. När du accepterar Villkoren förbinder du dig att följa dem i sin helhet. Vidare godkänner du och bekräftar att du har tagit del av informationen om personuppgifter och godkänt användningen av cookies.

Genom att du godkänner Villkoren samtidigt som du lägger din beställning uppstår ett bindande avtal mellan Baehring.se och dig som kund. I samband med att du lägger din beställning accepterar du även att du blir betalningsskyldig motsvarande orderns totalbelopp. Vid mottagen order skickas automatiskt en orderbekräftelse per e-post till din registrerade e-postadress. Du erhåller i steg ett en preliminär bekräftelse. När ditt paket är packat och färdigt att levereras, erhåller du sedan i steg två din slutgiltiga orderbekräftelse. Denna orderbekräftelse fungerar även som garantibevis efter fullt erlagd betalning.

Baehring.se reserverar sig från avvikelse i slutleverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för din order. Du kan göra din beställning på Webbplatsen dygnet runt, varorna plockas normalt sett nästkommande arbetsdag.

 1. BETALNING

Baehring.se samarbetar med Klarna AB (org.nr. 556737- 0431) där Klarna AB tillhandahåller flera betallösningar via klarna Checkout. Klarna AB´s tillhandahållande innefattar kortbetalning, faktura, kontofaktura, delbetalning, Klarna Direkt, samt betalning genom internetbank via Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. När du godkänner Baehring.se´s köpvillkor och betalar med Klarna Checkout, godkänner du även Klarna AB:s villkor. Aktuella villkor hittar du här.

 1. LEVERANS

Vi tillämpar fri frakt inom Sverige, oavsett vikt eller storlek. Vi använder oss av PostNord AB som samarbetspartner inom logistik för Sverige. Varorna levereras normalt med Posten Varubrev direkt i din brevlåda eller med postpaket Posten My Pack till ditt närmaste utlämningsställe. En normal leveranstid, inom Sverige, är 1-3 arbetsdagar efter det att vi har skickat din beställning, med reservation för att varan är slut på lagret.

Alla My Pack-försändelser samt varubrev som ej får plats i brevlådan, sms-aviseras. Var därför noggrann med att ange korrekt mobilnummer. För att hämta ut din försändelse behöver du kollinummer/sändnings-ID samt legitimation. Du kan alltid följa din försändelse genom länken "Spåra min försändelse" som du får i din orderbekräftelse samt hittar under "Mina sidor" alternativt på PostNord AB:s hemsida klicka här.

Alla paket ligger kvar på utlämningsställena i 14 dagar innan de returneras till oss, läs mer om detta nedan under "Ej uthämtat paket".

Ej uthämtat paket

Outlösta paket omfattas ej av ångerrätten. För paket som ej hämtas ut debiteras en avgift på för närvarande 299 kr. Detta motsvarar de kostnader som det orsakat oss att skicka ut paketet samt motta det i retur. Varor vilka levereras som postpaket till postens utlämningsställe aviseras med sms till din mobil och ligger kvar i två veckor. Brev som inte kan lämnas i din brevlåda levereras till närmaste utlämningsställe och aviseras med SMS. Ej uthämtade varor returneras till oss.

 1. ÅNGERRÄTT

Vi är inte nöjda förrän du som kund är nöjd. När du handlar på Baehring.se har du alltid 30 dagars ångerrätt, för REA-varor 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag du tar emot dina varor. Vid plomberade varor godkänns ångerrätt om plombering ej är bruten. Returnerade varor skall vara oanvända och i originalförpackning samt eventuella hangtags skall bifogas. Om så inte är fallet kommer en värdeminskning på 100 % av varans värde att dras av vid återbetalning.

Kontakta oss för ett returformulär, kundservice via hemsidans mailformulär ”Kontakta oss” eller via telefon +46 42-400 37 21  (vardagar 09.00-12.00). Baehring.se tar ut en kostnad på 29 kr för returfrakten, denna kostnad administreras i efterhand.

Som en del av service förestår baehring.se gravering eller lödning av motiv på produkter efter avtalet pris med kunden, i dessa fall omfattas kunden inte av ångerrätt.

 1. RETUR

Om du skulle önska att returnera din vara kan detta ske per post via PostNord AB eller direkt till Baehring in Sweden AB, Berga Allé 1, 254 52  Helsingborg.

Så här gör du en retur via post:

 1. Kontakta oss för ett returformulär där du hittar instruktioner för att göra en retur. I detta returformulär anger du ditt ordernummer, namn, artikelnummer på returnerade artiklar samt anledning till returen.
 2. Vi rekommenderar att du använder samma emballage som varan levererades i.
 3. Använd returadressetiketten som du får av oss och klistra den på paketet. Lämna sedan in paketet till ditt närmsta postombud på PostNord AB.
 4. Kostnad för returfrakt är 29 kr, vilket dras på ditt tillgodohavande för de varor som du returnerat.
 5. Återbetalningen för returnerat paket sker inom 14 dagar, till samma betalsätt som du betalt din order med. Klarna AB ombesörjer återbetalningen.

Kom ihåg att det är du som kund som ansvarar för returen fram till att vi har mottagit och registrerat den, så spara alltid ditt inlämningskvitto. Det kan ta upp till 14 dagar för en retur att komma oss tillhanda och behandlas på vårt lager.

 1. REKLAMATION & FEL I VARA

Om du fått en trasig eller felexpedierad vara, vänligen kontakta oss inom 14 dagar, med information om felet, artikelnummer samt ditt ordernummer. Vi tillämpar konsumentköplagens (1990:932) reklamationsrätt, vilket ger dig som kund rätt att reklamera en produkt i upp till 3 år, reklamationen skall dock göras inom skälig tid.

En reklamation ersätts alltid i första hand av en ny vara. Kan inte detta alternativ erbjudas tillämpar vi full returrätt.

Vid reklamationer tillämpas konsumentköplagen och vid en eventuell tvist följer Baehring.se Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och EUs Online Dispute Resolution.

 1. ÅTERBETALNING

Återbetalning sker inom 14 dagar till samma betalsätt som du betalt din order med. Administrationen av returen utförs av Baehring.se´s kundtjänst. Återbetalningen görs av Klarna AB.

Eventuell rabatt använd på returnerad vara är förbrukad och flyttas inte över till annan vara.

Har du betalat med ett presentkort och väljer att returnera så kommer saldot på din rabattkod eller ditt presentkort att återställas inom 48 timmar efter att returen registrerats förutsatt att presentkortet fortfarande är giltigt.

 1. PERSONUPPGIFTER (PUL) OCH COOKIES

Baehring in Sweden AB värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Baehring.se`s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Baehring.se är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till Baehring.se. Genom godkännande av dessa Köpvillkor samtycker du som kund till Baehring.se´s behandling av personuppgifter enligt denna punkt.

Baehring.se behandlar dels uppgifter som du som kund själv lämnar till Baehring.se, t.ex. kontaktinformation och personnummer, samt uppgifter som Baehring.se eller dess samarbetspartners samlar in från annat håll, t.ex. adressuppgifter och uppdaterad kontaktinformation samt köphistorik som registreras i samband med dina köp. I samband med ditt köp kontrollerar vi dina uppgifter mot folkbokföringsregistret.

Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation, administration samt för statistikändamål.  Om du särskilt samtyckt till det kan dina uppgifter även komma att användas till direktmarknadsföring.

Baehring.se´s behandling av dina personuppgifter kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Baehring.se-koncernen. Personuppgifter överförs även till våra samarbetspartners i syfte att administrera och underlätta ditt köp, såsom transportbolag och Klarna AB.

Du som kund har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig som kund hos Baehring.se, oavsett hur de samlats in. Om du vill ha sådan information, skall en undertecknad begäran lämnas till Baehring.se. Begäran skall göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du som kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

På Webbplatsen använder vi cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Det finns två typer av cookies: 1) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid, och 2) en sessionscookie som tillfälligt lagras i datorns minne under den tid en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies för att förbättra Webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa Webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg och för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.

Genom att godkänna Villkoren och använda vår Webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång vår Webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

 1. FORCE MAJEURE

Baehring.se ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Baehring.se inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Baehring.se dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Baehring.se rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 1. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Baehring.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen). Baehring.se rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.