I samtal med Lasse Baehring en sommardag på Österbro.

”Lasse, du kom som ung in på en av världens främsta korpus silversmedsutbildningar, Georg Jensen A/S. Utbildningen och sedermera arbetet på Georg Jensen gav mersmak. Det blev ett uppehåll på Guldsmedshögskolans, designutbildning.

Efter sammanlagt ett tiotal år på Georg Jensen slutade du för att bli silversmed och designer i egen regi.”
Tiden hos Georg Jensen måste ha format dig i såväl konsten som hantverket?”

”Utan tvivel. Det framgår med tydlighet i såväl hantverket som design av mina egna produkter.”

Det framgår att Din utbildning och inriktning inom Silversmide ligger i vad Ni, inom branschen,  kallar ’Korpus’ (kropp). Jag utgår ifrån att den andra inriktningen går mot smycken. Om jag har förstått rätt så är du i gång med att designa och tillverka smycken i ’Gentleman’ – serien.

”Det är riktigt. Det har alltid legat mig varmt om hjärtat att forma produkter med stor kropp. Till exempel några av mina Silverfat på en utställning. De vägde tillsammans 35 kilo.” 

”Jag kan förstå att såväl du som faten var mörbankade efter de oräkneliga hammarslagen.”

”Minst sagt, du ska hålla hela kroppen i sving från morgon till kväll!”

”Du blev upptagen i Köpenhamns Guldsmedsgille av 1429 och medlem i verkstadsgruppen, Okker Otte, där du senare blev ordförande. Det innebär att du har hantverkare runt omkring dig med olika inriktningar. För en utomstående verkar det som en god miljö för att bryta idéer och erfarenheter?”

”Så är det! Förhoppningsvis bidrar man till att både ge och ta emot stimulans. Bara det faktum att vara en i en grupp av skickliga hantverkare stimulerar skapande med den trygghet som kommer av mångas samlade erfarenheter med deras skiftande intressen och inriktningar.”

”Sedermera har du satt avtryck inom olika branschorganisationer och sammanslutningar. Medlem av Skt. Loye award comity. Styrelseledamot, Danska Silversmeden DS. Styrelseledamot i Köpenhamns Guldsmeds Gille av 1429. Ordförande i föreningen Danska Silversmeden DS. Du är upptagen i boken, Vem är Vem, i Danmark. Medlem av Silverrådet i Danmark. Medlem av World Craft Council (WCC) i Danmark. Arrangör av Hammerclub Copenhagen. Designer på Robbe & Berking. Jag har tagit med en handfull uppdrag och utmärkelser. Resten finns i ditt CV.”

Hinner du med att tänka ut och formge nya skapelser när du tillbringar en så stor del av din tid i paragrafernas och regelverkens regemente?”

”Jodå, som tur väl är så är reglerna för verksamheten noga prövade genom sekler och ristade i sten -skrift. Vi kämpar med hantverkets plats i såväl nutid som framtid. Till vår hjälp har vi ett flertal seklers hantverkare som, med liv och lust, väglett oss genom en noga och väl dokumenterad historia för hantverkets utveckling. Kan du inte ditt hantverks historia så blir du snart ensam på vägen.”

”Vad jag har förstått ska man ej gå in i hantverket om man gör anspråk att bli ’stadd vid kassa’?”

Lasse slår ifrån sig och säger med bestämdhet och ironi:

”Under förutsättning att drivkraften utgörs av din konstnärlighet och personlighet skadar det inte med ett ekonomiskt sinnelag. Det är dock få förunnat att bli ’förmögna’. För att inte misströsta dem som är på väg in i hantverket kan jag glädja dem med att man har aldrig tråkigt. Uppgifterna är alltid skiftande och en utmaning varje gång.

”Du har en hel del utmärkelser bakom dig. Vilka ligger dig nära om hjärtat?”

”Utan att på något sätt personligt rangordna priser och utmärkelser var självfallet mitt första pris i form av konst- och hantverkspriset, Hetch – Medaljen i brons, ett oförglömligt erkännande. Den utdelades av Drottningen på Köpenhamns rådhus. Det goda med att få bronsmedaljen är att man fortsatt kan nå att få den slutliga medaljen, som är silver. Med tiden förärades jag även den.

Likaså var Sct. Löye prisen som är det högsta priset inom Guld och Silver, riktat mot unga talanger, en fantastisk uppmuntran i unga år. Så var även Karl Gustav Hansen priset som är det högsta priset efter lång erfarenhet inom Silversmide. Priset betraktas som ett hederspris.

”Om jag inte är felunderrättad, Lasse, så har du väl förärats bägge priserna?”

”Det är riktigt. Mig veterligen är jag den enda som erhållit bägge priserna.”

För dem som är intresserade visar ditt CV en imponerande mängd utmärkelser av skiftande karaktär.


”HEUREKA! Jag har funnit, utbrister du mitt i natten till grannarnas förtret. Då satte du slutligen formen för dina vatten och vinkaraffer. De som jag kallar ”Pingvinsamlingen.” Jag har nog aldrig sett en vackrare form på en vatten eller vin karaff. Råkade karafferna bara få formen av en Pingvin eller tänkte du mycket på Pingviner?

”Det var nog en lyckosam tillfällighet. Pingvinen har en mjuk och följsam form. Framförallt då de står stilla och inte springer runt…”

 

Heureka series

Doktor Frankenstein och hans skapelse har tydligen gjort intryck på dig då du beslutade att använda spannvis av Silverstycken och stumpar i ett oändligt Silverlödande från gryning till solnedgång. Till slut börjar dina skapelser ta form. Kanthuggna och oputsade men det var väl själva ide’n.

”Ja, bestämt! Det var också irriterande att se Silverstumparna växa i antal utan att något vettigt företogs. Materialet fanns där, precis som hos Doktor Frankenstein. Ok, handen på hjärtat, en gång emellanåt fick han väl gräva upp någon kropp som innehöll mer bestämda specifikationer. Tanken fanns ju där ständigt om det går att sätta samman trä och stumpar av silver så att en fullgod funktion bibehålls med en naken och opolerad formgivning som kan tilltala kunder…?” 

                                               


Frankenstein Silver – Cutlery

 

I samlingen ‘Grande Fleur’ ser vi vad du menar med Korpus (kropp). En fantastisk ljuskrona! Den tillsammans med övriga skapelser från utställningen i Koldinghus säger mer i betraktarens öga än beskrivande ord.

 


Grande Fleur

Chandelier – Silver and steel

 

”Avslutningsvis, Lasse, hur gestaltar sig framtiden?”

”Det som tar min tid och fokus idag är mitt svenska bolag, Baehring i Sverige AB, som i samarbete med Ekonomiföretaget Baehring Dahl AB har lagt ut min samling ’Gentlemen Set’ för försäljning online.”

 ”Du har fyra produkter till försäljning, Snusdosa, manschetter, sedel och korthållare samt bälte. Har du fler produkter på gång?”

”Om förutsättningarna är rätt kan det komma fler produkter i form av armband samt whiskeybägare.”

”Då jag personligen går runt med dina skapelser från ’Gentlemen Set’ uppskattar jag såväl Din kvalité som design. Jag får många komplimanger. Jag ser därför med spänning fram emot nya produkter.

Tack för att Du tog Dig tid, Lasse. Nu går vi ner på Lumskebugten och får oss några väl valda Lunch - anrättningar med välskänkt dryck och fortsätter vårt samtal ’off the record’.”

”En glimrande idé. Vem vet vad gott det finns att vänta av ett sådant samtal!”

Vid pennan

L Dahl